Tietosuojaseloste

Asiakkaiden Tietosuojaseloste

TAUSTA 

Valopilkku Oy, 3217978-9, (”Valopilkku”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja Valopilkun taksivälityspalveluiden ja asiakassovelluksen käytön yhteydessä. Tämän lisäksi toimimme rekisterinpitäjänä ollessamme yhteydessä kanssasi Valopilkun markkinointiin ja muuhun viestintään liittyen.  

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksi.  

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.   

MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI 

Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla: 

Henkilötiedot, jotka annat meille itse, esimerkiksi tehdessäsi tilauksen, luodessasi käyttäjätilin asiakassovellukseemme, antaessasi asiakasarvion taksimatkaan liittyen, jättäessäsi asiakaspalautetta, osallistuessasi järjestämäämme kilpailuun sekä ollessasi muutoin suoraan vuorovaikutuksessa kanssamme. 

Automaattisten menetelmien avulla, esimerkiksi luodessamme tilausnumeron ja yhdistäessämme tekemäsi tilauksen automaattisesti lähimmälle vapaana olevalle taksiautolle, tallentaessamme tilausnumeroon tulleen puhelinkeskustelun, salliessasi asiakassovelluksen käytön yhteydessä päätelaitteesi sijaintitiedon keräämisen sekä antaessamme sinulle kanta-asiakaspisteitä kanta-asiakasohjelman mukaisten tilausten yhteydessä.        

Autoilijalta, esimerkiksi Autoilijan tai kuljettajan ilmoittaessa tilauksesi vastaanottamisesta ja sen loppuun suorittamisesta sekä saadessamme Autoilijalta tai kuljettajalta selvityksen liittyen antamaasi asiakaspalautteeseen.  

Kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi asiakassovelluksemme karttapalveluntarjoajalta, jos olet sallinut päätelaitteesi sijaintitiedon keräämisen, jolloin karttapalveluntarjoajamme antaa meille tiedon nouto-osoitteestasi.   

MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI 

Yksinkertaistettuna käsittelemme henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten: 

Tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, määritellään yksityiskohtaisemmin alla. 

TAKSIVÄLITYSPALVELUIDEN TARJOAMINEN JA TOTEUTTAMINEN 

Tilausten jakaminen, kyytien toteuttaminen ja kyytien toteutumisen seuraaminen 

Käsittelemme henkilötietojasi vastaanottaessamme tekemäsi tilauksen sekä muutoin taksikyytisi toteuttamisen yhteydessä. Tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn sisältyy tilauksen vastaanottaminen ja tilausnumeron luominen, tilauksesi jakaminen lähimmälle vapaana olevalle kuljettajalle, taksiauton sijaintitietojen yhdistäminen tilaukseesi sekä tilauksen loppuun suorittamista koskevan tiedon vastaanottaminen kuljettajalta.       

Valopilkkuja Autoilija toimivat yhteisrekisterinpitäjinä tilausten jakamiseen, kyytien toteuttamiseen ja kyytien toteutumisen seuraamiseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä.      

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot
- Tilaustiedot
Oikeutettu etu (Valopilkku). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tilausten jakamiseen, kyytien toteuttamiseen ja kyytien toteutumisen seuraamiseen liittyvät Valopilkun ja Autoilijan oikeutetut edut. 

Sopimus (Autoilija). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Autoilijan ja asiakkaan välisen taksikuljetusta koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä.  
Säilytysaika: Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä tai Autoilijaa vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.     

Kuljettajan ja asiakkaan välisen viestinnän mahdollistaminen 

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme mahdollistaa kuljettajan ja sinun välisen viestinnän tekemääsi tilaukseen liittyen. Jaamme yhteystietosi kuljettajalle, jotta kuljettaja voi soittaa sinulle esimerkiksi tilanteessa, jossa hän ei löydä sinua sovitulta noutopaikalta.  

Henkilötietoryhmät Laillinen peruste  
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Tilaustiedot 
Oikeutettu etu (Valopilkku). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettajan ja asiakkaan välisen viestinnän mahdollistamiseen liittyvät Valopilkun ja Autoilijan oikeutetut edut.

Sopimus (Autoilija). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Autoilijan ja asiakkaan välisen taksikuljetusta koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä.  
Säilytysaika: Tähän tarkoitukseen käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään kuljettajan ajovuoron keston ajan. Valopilkku kuitenkin säilyttää tilausten jakamiseksi, kyytien toteuttamiseksi ja kyytien toteutumisen seuraamiseksi käsiteltäviä henkilötietoja edellä mainitun 2 vuotta. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.     

Taksitilaukseen liittyvän asiakastuen toteuttaminen ja asiakkaan informoiminen taksin sijainnista 

Jos otat meihin yhteyttä kysyäksesi taksin sijaintia tai muuta tilaukseesi liittyvää asiaa, käsittelemme henkilötietojasi asiakastuen toteuttamiseksi. Tämä on tärkeää, jotta pystymme esimerkiksi ohjaamaan sinut ja/tai kuljettajan oikeaan noutopaikkaan. Valopilkun asiakassovelluksen välityksellä saat ajantasaista tietoa tilauksesi toteuttavan taksiauton sijainnista.   

Henkilötietoryhmät Laillinen peruste  
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Tilaustiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot 
Oikeutettu etu (Valopilkku). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan taksitilaukseen liittyvään asiakastukeen ja asiakkaan informoimiseen liittyvät Valopilkun ja Autoilijan oikeutetut edut.

Sopimus (Autoilija). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Autoilijan ja asiakkaan välisen taksikuljetusta koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä.  
Säilytysaika: Jos otat meihin yhteyttä soittamalla, säilytämme puhelutallennetta 30 päivää puhelun vastaanottamisesta liiketapahtumien todentamiseksi ja palvelukeskuksen toiminnan laadun varmistamiseksi. Valopilkku kuitenkin säilyttää tilausten jakamiseksi, kyytien toteuttamiseksi ja kyytien toteutumisen seuraamiseksi käsiteltäviä henkilötietoja edellä mainitun 2 vuotta. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.      

Asiakasarvioiden ja -palautteiden hoitaminen asiakaskokemuksen laadun varmistamiseksi 

Käsittelemme henkilötietojasi, jos arvioit tai annat palautetta esimerkiksi tilaukseesi tai kuljettajan toimintaan liittyen Valopilkun asiakassovelluksessa, verkkosivujemme välityksellä tai muiden vastaavien palautteenantokanavien kautta. Näissä tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi vastaanottaessamme antamasi palautteen, tarkastaessamme tilausta ja sen toteuttamista koskevat tiedot sekä mahdollisesti kysyessämme kuljettajalta selvitystä antamaasi palautteeseen liittyen.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Tilaustiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot
- Asiakkaan antamat arviot
- Palautteessa antamasi lisätiedot
- Kuljettajan antama selvitys 
Oikeutettu etu (Valopilkku). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan asiakasarvioiden ja -palautteiden hoitamiseen sekä asiakaskokemuksen laadun varmistamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.    
Säilytysaika: Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä tai Autoilijaa vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.     

Liiketapahtumien todentaminen ja palvelukeskuksen toiminnan laadunvalvonta   

Tallennamme Valopilkun tilausnumeroon tulleet puhelinkeskustelut. Tallentamisen tarkoituksena on tekemäsi tilauksen taltioiminen, jotta voimme tarvittaessa todentaa taksitilaukseen liittyvän liiketapahtuman. Tämän lisäksi voimme käyttää tallennetta palvelukeskuksen toiminnan laadunvalvomiseksi, jos annat palautetta tilausnumerossa saamastasi asiakaspalvelusta.     

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Puhelutallenteet Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan liiketapahtumien todentamiseen ja palvelukeskuksen toiminnan laadunvarmistamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.   
Säilytysaika: Puhelutallenteita säilytetään 30 päivää puhelun vastaanottamisesta, ellei tallenteen säilyttäminen pidempään ole tarpeellista, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. 

ASIAKASSOVELLUKSEN TOTEUTTAMINEN

Asiakassovelluksen tarjoaminen, käyttäjätilien luominen ja asiakassuhteen hallinnoiminen 

Kun luot käyttäjätilin Valopilkun asiakassovellukseen tai muutoin käytät asiakassovellusta, käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen ja asiakassovelluksen hallinnoimiseksi. Asiakassovelluksen käytön yhteydessä käsittelemme henkilötietojasi myös asiakassovelluksen perusturvallisuuden varmistamiseksi ja asiakassovelluksessa tekemiesi pyyntöjen toteuttamiseksi.. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Markkinointia koskevat suostumustiedot
- Kirjautumistiedot  
Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja asiakkaan välisen asiakassovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä.  
Säilytysaika: Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja niin kauan kuin asiakkaan ylläpitämä käyttäjätili on aktiivinen. Asiakas voi itse hallita asiakassovelluksen ’Omat tietoni’ toiminnallisuuden kautta sitä, kuinka pitkään asiakastiliä ja siihen liittyviä henkilötietoja säilytetään. Toisin sanoen asiakas määrittää itse, kuinka kauan hänen käyttäjätiliään ja siihen liittyviä henkilötietoja säilytetään.  

Parannettujen palveluominaisuuksien toteuttaminen asiakkaan pyynnöstä 

Jotta voimme tarjota sinulle parempaa ja nopeampaa palvelua, mahdollistamme taksin tilaamisen päätelaitteesi sijaintitietojen perusteella. Antaessasi hyväksyntäsi Valopilkun asiakassovellus kerää päätelaitteesi sijaintitiedon ja jakaa sen asiakassovelluksemme karttapalveluntarjoajalle, jotta pystymme määrittämään noutopaikkasi. Taksin tilaamiseen, tilauksen jakamiseen ja kyytien toteuttamiseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä voit lukea lisää kohdasta ’Taksivälityspalveluiden tarjoaminen ja toteuttaminen’.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Asiakkaan päätelaitteen sijaintitiedot
- Asiakkaan noutopaikan osoite 
Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja asiakkaan välisen asiakassovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä.

Suostumus. Päätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.  
Säilytysaika: Valopilkku ei säilytä päätelaitteen sijaintitietoja, vaan ne jaetaan asiakassovelluksemme karttapalveluntarjoajalle, joka säilyttää tietoa palveluntarjoajan määrittämän ajan. Asiakassovelluksemme karttapalveluntarjoaja on määritetty tarkemmin kohdassa ’Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi’

Taksimatkan sujuvamman maksamisen mahdollistaminen asiakassovelluksen kautta  

Mahdollistamme taksimatkan maksamisen suoraan asiakassovelluksemme välityksellä. Tässä yhteydessä suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sisältyy maksukorttitietojesi lisääminen asiakassovellukseemme integroituun maksupalveluntarjoajan PayTrail –palveluun ja maksuja koskevien kuittien toimittaminen sinulle. Emme itse tallenna tai säilytä maksukorttitietojasi, vaan mahdollistamme asiakassovelluksemme välityksellä vain näiden tietojen keräämisen ja säilyttämisen maksupalveluntarjoajan toimesta.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Tilaustiedot
- Maksamista koskevat tiedot  
Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja asiakkaan välisen taksimatkaa koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä. 
Säilytysaika: Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja n. 6 vuotta noudattaaksemme kirjanpitolainsäädännön asettamia velvoitteita. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.      

Asiakassovelluksen käytön mittaaminen ja seuraaminen palveluidemme kehittämiseksi 

Asiakassovelluksen analytiikkapalveluntarjoajien toimesta voimme kerätä tietoa asiakassovelluksen käyttöön liittyen. Näiden avulla pystymme esimerkiksi saamaan selville, miten käyttäjät liikkuvat asiakassovelluksessa sekä muita käyttäjiä koskevia tietoja, kuten käyttäjämäärätilastoja ja muita käyttäjiä ja asiakassovelluksen käyttöä koskevia anonyymejä yhdistelmätietoja. Näiden tietojen avulla pystymme mittaamaan ja seuraamaan asiakassovelluksen käyttöä, jotta pystymme jatkossa kehittämään ja tarjoamaan parempia palveluita sinulle. Tähän tarkoitukseen kerätyt tiedot eivät ole suoria henkilötietoja, vaan ne perustuvat digitaalisiin tunnistetietoihisi.   

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Digitaaliset tunnistetiedot   Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan asiakassovelluksen käytön mittaamiseen ja seuraamiseen sekä palveluidemme kehittämiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.  
Säilytysaika: Valopilkku ei säilytä digitaalisia tunnistetietoja, vaan ne jaetaan analytiikkapalveluntarjoajille, jotka säilyttävät tietoja kyseisten palveluntarjoajien määrittämän ajan. Asiakassovelluksemme analytiikkapalveluntarjoajat on määritetty tarkemmin kohdassa ’Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi’. Tilastot ja raportit, jotka eivät sisällä henkilötietoa säilytetään toistaiseksi.   

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

Sähköisen markkinointiviestinnän lähettäminen Valopilkun brändin edistämiseksi 

Jos tilaat uutiskirjeemme tai muuta vastaavaa automaattisesti lähetettävää markkinointisisältöä, käsittelemme henkilötietojasi toimittaaksemme tilaamaasi sisältöä tai viestintää koskien brändiämme ja palveluitamme. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Markkinointia koskevat suostumustiedot 
Suostumus. Sähköisen markkinointiviestinnän lähettäminen perustuu antamaasi suostumukseen.   
Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun tilauksesi on aktiivinen. Henkilötietosi poistetaan sen jälkeen, kun olet peruuttanut tilauksesi (voit peruuttaa suostumuksesi seuraamalla markkinointiviestinnässä olevaa peruutuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä muutoin). 

Asiakastiedotteiden lähettäminen liiketoimintaamme tai palveluihimme liittyen 

Jos liiketoiminnassamme tai palveluissamme tapahtuu muutoksia taikka koemme tärkeäksi informoida sinua liiketoimintamme tai palveluidemme tilanteesta ja jatkuvuudesta, voimme käsitellä henkilötietojasi toimittaaksemme sinulle tähän liittyen asiakasviestintää esimerkiksi sähköpostin välityksellä.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot  
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan liiketoimintaamme tai palveluitamme koskevan asiakasviestinnän toimittamiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut. 
Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes olemme toimittaneet kyseessä olevan viestinnän sinulle. Tämän jälkeen poistamme asiakastiedotteen lähettämistä koskevan listauksen.  

Sosiaalisen median kanavien ylläpitäminen ja mainonta Valopilkun brändin edistämiseksi  

Ylläpitäessämme sosiaalisen median kanaviamme ja toteuttaessamme mainontaa sosiaalisessa mediassa, voimme käsitellä tässä yhteydessä henkilötietojasi. Tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn sisältyy esimerkiksi kommunikointi kanssasi sosiaalisen median kanavassamme. Lisäksi voimme käsitellä tai mahdollistaa henkilötietojesi käsittelyn antaessamme sosiaalisen median mainontakumppanillemme toimeksiantoja kohderyhmämainontaan liittyen sekä saadessamme tilastoja ja raportteja mainonnan toteutumisen osalta.     

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteydenpidossa antamasi tiedot
- Sosiaalisen median profiili  
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan sosiaalisen median kanavien ylläpitämiseen ja mainontaan sekä brändimme edistämiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.  
Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun seuraat meitä sosiaalisessa mediassa. Kohderyhmämainontaan liittyen henkilötietoja käsitellään mainoskampanjan keston ajan. Tilastot ja raportit, jotka eivät sisällä henkilötietoa säilytetään toistaiseksi.   

Kilpailujen ja arvontojen järjestäminen Valopilkun brändin edistämiseksi  

Käsittelemme henkilötietojasi, jos osallistut järjestämäämme kilpailuun tai arvontaan. Tässä yhteydessä käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi vastaanottaessamme osallistumiseen liittyviä tietoja, ollessamme yhteydessä voittajien kanssa sekä toimittaessamme kilpailuun tai arvontaan liittyvän palkinnon voittajalle.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Yhteydenpidossa antamasi tiedot 
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kilpailujen ja arvontojen järjestämiseen sekä brändimme edistämiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.  
Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään korkeintaan 6 kuukautta kilpailun tai arvonnan päättymisestä. Tämän jälkeen poistamme tähän tarkoitukseen kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot.

TURVALLISUUS

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen 

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi taikka poliisilta saamamme tiedon luovuttamista koskevan velvoitteen täyttämiseksi. Henkilötiedot, joita käsittelemme lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi koostuvat tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyistä henkilötietoryhmistä, jotka ovat tarpeellisia kyseessä olevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

Oikeusvaateen laatiminen, esittäminen ja puolustautuminen  

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista puolustautuaksemme oikeusvaateilta, esimerkiksi oikeudenkäyntien yhteydessä. Henkilötiedot, joita käsittelemme tässä yhteydessä koostuvat tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyistä henkilötietoryhmistä taikka oikeusvaateen yhteydessä saamistamme lisätiedoista.  

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO  

Voimme käyttää henkilötietojasi automaattisten päätösten tekemiseksi. Tällainen automaattinen päätöksenteko voi koskea: 

Voimme antaa myös kumppaneillemme luvan tehdä mittauksia ja suorittaa analytiikkapalveluita sekä raportoida näiden toimien tuloksisista meille. Nämä kumppanit voivat edellä mainittujen toimien yhteydessä hyödyntää automaattista päätöksentekoa. 

Katsomme, että suorittamallamme automaattisella päätöksenteolla, profilointi mukaan luettuna, ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinulle.   

VASTAANOTTAJAT, JOILLE JAAMME HENKILÖTIETOJASI  

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Erottelemme henkilötietojesi vastaanottajat palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Valopilkun lukuun, tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietojasi ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.     

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa: 

Palveluntarjoajat 

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu taksienvälitysjärjestelmän toimittaja, maksupalveluntarjoaja, IT- ja infrastruktuuripalveluiden toimittajat, ohjelmistokehityspalveluntarjoajat, asiakaspalvelu- ja asiakaspalautejärjestelmän toimittaja, asiakaspalvelun puhelinjärjestelmätoimittaja, sähköisten markkinointiviestien ja tiedotteiden toimituskumppani, asiakassovelluksen analytiikkapalveluntarjoaja ja kirjanpitotoimisto.    

Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoaja suorittaa meidän puolestamme. 

Muut vastaanottajat  

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille, jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi.  

VastaanottajaTarkoitusLaillinen peruste
Autoilijat Jaamme henkilötietojasi Autoilijalle taksivälityspalveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen liittyviä tarkoituksia varten. Lisäksi, jos maksat taksitilauksesi suoraan asiakassovelluksen kautta, jaamme tällöin tilaukseen liittyvän maksukuitin Autoilijan kanssa.  Oikeutettu etu.  Käsittely on tarpeellista taksivälityspalveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen sekä Valopilkun ja Autoilijan välisiin     tilityksiin liittyvien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.  
Here Technologies Voimme jakaa päätelaitteesi sijaintitietoja Here Technologiesille, jos käytät asiakassovellustamme ja sallit sijaintitietojen keräämisen päätelaitteeltasi. Näissä tapauksissa henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on asiakassovelluksen parannettujen palveluominaisuuksien toteuttaminen pyynnöstäsi.  Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja asiakkaan välisen asiakassovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Suostumus. Päätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä. 
Facebook SDK Voimme jakaa digitaalisia tunnistetietojasi Facebookille asiakassovelluksen käytön mittaamiseen ja seuraamiseen sekä palveluidemme kehittämiseen liittyvään tarkoitukseen.  Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan asiakassovelluksen käytön mittaamiseen ja seuraamiseen sekä palveluidemme kehittämiseen liittyvät oikeutetut edut. 
Sosiaalisen median alustat Voimme jakaa henkilötietojasi sosiaalisen median alustatarjoajien kanssa, jos seuraat meitä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi voimme mahdollistaa Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan sosiaalisen median kanavien 
henkilötietojesi käsittelyn sosiaalisen median alustatarjoajien toimesta antaessamme toimeksiannon kohderyhmämainontaan liittyen. ylläpitämiseen ja mainontaan sekä brändimme edistämiseen liittyvät oikeutetut edut. 
Ulkoiset neuvonantajat Voimme jakaa tarvittaessa tietoja ulkoisille neuvonantajille, esim. tilintarkastajille ja asianajotoimistolle, jos laki niin velvoittaa tai jos henkilötietojen jakaminen on tarpeen, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.  Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista oikeusvaateiden nostamiseen tai niiltä puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. 
Tuomioistuimet, vastapuolet yms. Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.   Oikeutettu etu.  Käsittely on tarpeellista oikeusvaateisiin puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 
Lainvalvontaviranomaiset, esim. poliisi Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.   
Lakisääteinen velvollisuus

Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 

MISSÄ KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA 

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajista tai muista vastaanottajista voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden vastaanottajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista     suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen tietosuojavastaava@vptaksi.fi.   

OIKEUTESI 

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Jos teet oikeuksiasi koskevan pyynnön, käsittelemme tämän yhteydessä henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun se on tarpeellista oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa tietosuojavastaava@vptaksi.fi.   

Sinulla on oikeus:  

Saada pääsy henkilötietoihisi 

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin. Huomioithan, että pystyt tarkastelemaan ja päivittämään omia tietojasi myös Valopilkun asiakassovelluksessa.  

Päivittää henkilötietojasi 

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä. Huomioithan, että pystyt tarkastelemaan ja päivittämään omia tietojasi myös Valopilkun asiakassovelluksessa.   

Peruuttaa suostumuksesi 

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Huomioithan, että pystyt peruuttamaan antamasi markkinointisuostumuksen Valopilkun asiakassovelluksessa.  

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Poistaa henkilötietosi 

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot tai jos tarvitsemme tietojasi   oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Huomioithan, että pystyt poistamaan tietojasi myös Valopilkun asiakassovelluksessa. 

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.  

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen) 

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskee vain sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla. 

VOIMME PÄIVITTÄÄ TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA 

Voimme ajoittain päivittää tässä tietosuojaselosteessa annettua informaatiota, jos esimerkiksi käsittelemme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten tai jaamme henkilötietoja uusien vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen tai sen sisällön viimeisin versio julkaistaan aina Valopilkun verkkosivuilla.   

OTA YHTEYTTÄ  

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot               

Valopilkku Oy 

3217978-9

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@vptaksi.fi