Kuljettajien tietosuojaseloste

Kuljettajien tietosuojaseloste

Tausta

Valopilkku Oy, 3217978-9, (”Valopilkku”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja esimerkiksi taksivälityspalveluiden toimittamisen yhteydessä, kuljettajasuhteen hallinnoimiseksi sekä laadunvalvontaan liittyviä tarkoituksia varten. Tämän lisäksi toimimme rekisterinpitäjänä ollessamme yhteydessä kanssasi Valopilkun markkinointiin ja muuhun viestintään liittyen.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksi. 

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti. 

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia kuljettajia, jotka ajavat taksiautoa Valopilkku Oy:n välityksen piirissä joko yksityisinä elinkeinoharjoittajina tai itsenäisenä oikeushenkilönä toimivan autoilijayrittäjän (”Autoilija”) työnjohdon alla työntekijöinä. 

MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI

Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

Henkilötiedot, jotka annat meille itse esimerkiksi Valopilkku -palveluun liityttäessä taikka antaessasi tietoja muilla lomakkeilla, joita pyydämme sinua täyttämään, sekä ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme puhelimitse tai sähköpostitse. 

Automaattisten menetelmien avulla, esimerkiksi kerätessämme ajoneuvon sijaintitietoja ajovälityspäätelaitteen avulla ja yhdistäessämme sinut automaattisesti asiakkaan tekemään tilaukseen taikka soittaessasi palvelukeskuksen tai taksitarkastajan palvelunumeroon, jolloin tallennamme automaattisesti meille tulevan puhelun. 

Kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi asiakkaan antaessa palautteen tai muita mahdollisia lisätietoja toteuttamaasi kuljetukseen ja taksimatkaan liittyen.   

Autoilijalta, esimerkiksi kommunikoidessamme työnantajanasi toimivan Autoilijan kanssa sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla.

miksi käsittelemme henkilötietojasi

Yksinkertaisesti sanottuna käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, määritellään yksityiskohtaisemmin alla.

Kuljettajasuhteen hallinnoiminen 

Kuljettajasuhteen hallinnointi

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme kuljettajasuhdettasi esimerkiksi tehdessämme kanssasi taksivälitystä koskevan sopimuksen, säilyttäessämme perustietojasi, hallinnoidessamme pääsyäsi kuljettajaportaaliin sekä hallinnoidessamme (tarvittaessa) välillämme solmitun sopimuksen rikkomiseen liittyvää tietoa.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Kuvatiedot
- Ammattiajolupaa koskevat tiedot
- Organisaatiotiedot
- Ajoneuvoa koskevat tiedot
- Kielitaito
- Osaamistiedot
- Sopimusrikkomustiedot
- Suostumustiedot
- Yhteydenpidossa annetut lisätiedot
Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja kuljettajasuhteen keston ajan ja tästä seuraavan n. 2 vuoden ajan, jonka jälkeen poistamme henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti. Tarvittaessa voimme säilyttää henkilötietoja myös pidempään, jos se on tarpeellista esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi taikka varautuaksemme tai puolustautuaksemme meitä vastaan esitettäviin oikeusvaateisiin. 

Tapahtumien ja aktiviteettien järjestäminen

Käsittelemme henkilötietojasi järjestääksemme tapahtumia kuljettajille esimerkiksi lähettääksemme tapahtumakutsuja ja tallentaaksemme tapahtumaosallistumiseen liittyviä tietojasi.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Tapahtumaan liittyvät osallistumistiedot
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tapahtumien järjestämiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut. 
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja tapahtuman päättymisen jälkeen n. 6 kuukautta. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

Autoilijatilitysten hoitaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi Autoilijalle maksettavien tilitysten hoitamiseksi esimerkiksi tarkastaessamme asiakkaan suorittamia maksuja ja kohdistaessamme kyseiset maksut oikeille Autoilijoille.   

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Ajoneuvon yksilöintitiedot
- Maksuja koskevat tiedot
Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tilityksien liittyvät Valopilkun oikeutetut edut. 

Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja autoilijan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja n. 6 vuotta kirjanpitolainsäädännön asettamien velvoitteiden noudattamiseksi. Tämän jälkeen poistamme henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.  

TAKSIVÄLITYSPALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN

Tilausvälityspalvelun tarjoaminen kuljettajan työskentelyn mahdollistamiseksi

Käsittelemme henkilötietojasi tilausvälityspalvelun tarjoamiseksi ja työskentelysi mahdollistamiseksi esimerkiksi kerätessämme ajoneuvon sijaintitietoja tilausvälityspäätelaitteen välityksellä sekä antaessamme ajantasaista informaatiota kuljetuksiin ja ajoreitteihin liittyen.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Ajoneuvon yksilöintitiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot
Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan ajonvälityspalvelun tarjoamiseen ja kuljettajan työskentelyn mahdollistamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut. 

Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.  
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja n. 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.     

Tilausten jakaminen, kyytien toteuttaminen ja kyytien toteutumisen seuraaminen

Käsittelemme henkilötietojasi vastaanottaessamme taksitilauksen sekä muutoin taksikyydin toteuttamisen yhteydessä. Tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn sisältyy tilauksen yhdistäminen lx§ähimmälle vapaana olevalle kuljettajalle, taksiauton sijaintitiedon yhdistäminen tilaukseen sekä tilauksen loppuun suorittamista koskevan tiedon vastaanottaminen kuljettajalta. 

Valopilkku ja Autoilija toimivat yhteisrekisterinpitäjinä tähän tarkoitukseen suoritetussa henkilötietojen käsittelyssä suhteessa Autoilijan työnjohdon alla toimiviin kuljettajiin.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Ajoneuvon yksilöintitiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot
- Tilaustiedot
Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tilausten jakamiseen, kyytien toteuttamiseen ja kyytien toteutumisen seuraamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut. 

Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.  
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.     

Taksitilaukseen liittyvän asiakastuen toteuttaminen ja asiakkaan informoiminen taksin sijainnista

Käsittelemme henkilötietojasi, jos asiakas ottaa meihin yhteyttä kysyäkseen taksin sijaintia tai muuta taksitilaukseen liittyvää asiaa sekä asiakastuen toteuttamiseksi. Tämä on tärkeää, jotta pystymme esimerkiksi ohjaamaan asiakkaan ja/tai sinut oikeaan noutopaikkaan. Käsittelemme henkilötietojasi myös tukipuheluiden hoitamiseksi ja asiakkaan tai sinun ohjaamiseksi.  

Valopilkku toimii rekisterinpitäjinä tähän tarkoitukseen suoritetussa henkilötietojen käsittelyssä suhteessa Autoilijan työnjohdon alla toimiviin kuljettajiin.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Ajoneuvon yksilöintitiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot
- Tilaustiedot
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan taksitilaukseen liittyvään asiakastukeen ja asiakkaan informoimiseen liittyvät Valopilkun ja Autoilijayrittäjän oikeutetut edut.   

Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.  
Säilytysaika. Valopilkku säilyttää tilausten jakamiseksi, kyytien toteuttamiseksi ja kyytien toteutumisen seuraamiseksi käsiteltäviä henkilötietoja 2 vuotta. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

Avun toimittaminen henkeen ja terveyteen kohdistuvissa vaaratilanteissa

Käsittelemme henkilötietojasi henkeen ja terveyteen kohdistuvissa vaaratilanteissa, sisältäen hälytysten vastaanottamisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja elintärkeän avun toimittamisen.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Ajoneuvon yksilöintitiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot
Elintärkeät edut.  Henkilötietojen käsittely on tarpeellista kuljettajan tai matkustajan taikka toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. 
Säilytysaika. Käsittelemme henkilötietoja vain avun toimittamisen keston ajan. 

Asiakaspalautteiden hoitaminen ja asiakaskokemuksen laadun varmistaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jos asiakas antaa palautteen tai arvion sinusta Valopilkun asiakassovelluksessa, verkkosivujemme välityksellä tai muiden palautteenantokanavien kautta. Näissä tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi vastaanottaessamme asiakaspalautteen, tarkastaessamme tilausta ja sen toteuttamista koskevat tiedot sekä mahdollisesti kysyessämme sinulta selvitystä asiakaspalautteeseen liittyen. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Ajoneuvon yksilöintitiedot
- Tilausta ja matkaa koskevat tiedot
- Ajoneuvon sijaintitiedot
- Asiakasarviotiedot
- Asiakkaan palautteessa antamat lisätiedot
- Kuljettajan antama selvitys
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan asiakasarvioiden ja -palautteiden hoitamiseen sekä asiakaskokemuksen laadun varmistamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.   
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

markkinointi ja viestintä

Kuljettaja- ja autoilijakyselyiden toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi kyselyiden lähettämiseksi, kyselytulosten vastaanottamiseksi ja kyselyiden arvioimiseksi. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Vastaustiedot
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettajakyselyiden toimittamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.
Säilytysaika. Tiedot poistetaan sen jälkeen, kun kyselyyn liittyvä analyysi on saatu tehtyä. Käytännössä tietoja säilytetään korkeintaan 6 kuukautta kyselyn toteuttamisesta

Tiedotteet liiketoimintaamme tai palveluihimme liittyen

Jos liiketoiminnassamme tai palveluissamme tapahtuu muutoksia taikka koemme tärkeäksi informoida sinua liiketoimintaan tai kuljettajasuhteeseen liittyvästä asiasta, kuten muutoksista, voimme käsitellä henkilötietojasi toimittaaksemme sinulle tähän liittyen viestintää esimerkiksi sähköpostin välityksellä. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot 
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan liiketoimintaamme tai palveluitamme koskevan viestinnän toimittamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.
Säilytysaika. Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes olemme toimittaneet kyseessä olevan viestinnän sinulle. Tämän jälkeen poistamme tiedotteen lähettämistä koskevan listauksen. 

Kuljettajien palkitseminen ja sisäinen viestintä Valopilkun brändin edistämiseksi

Henkilötietojasi käsitellään sinun palkitsemistasi varten. Valopilkku palkitsee kuukausittain ja vuosittain parhaat kuljettajat saatujen asiakasarvioiden keskiarvon ja muiden positiivisten asiakaspalautteiden perusteella. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Asiakasarviotiedot
- Asiakkaan palautteessa antamat lisätiedot 
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettajien palkitsemisen ja sisäiseen viestintään liittyvät Valopilkun oikeutetut edut.   
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.   

Sähköisen markkinointiviestinnän lähettäminen Valopilkun brändin edistämiseksi

Jos tilaat uutiskirjeemme tai muuta vastaavaa automaattisesti lähetettävää markkinointisisältöä, käsittelemme henkilötietojasi toimittaaksemme tilaamaasi sisältöä tai viestintää koskien brändiämme ja palveluitamme.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste 
- Perus- ja yksilöintitiedot
- Yhteystiedot
- Markkinointia koskevat suostumustiedot
Suostumus. Sähköisen markkinointiviestinnän lähettäminen perustuu antamaasi suostumukseen.  
Säilytysaika. Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun tilauksesi on aktiivinen. Henkilötietosi poistetaan sen jälkeen, kun olet peruuttanut tilauksesi (voit peruuttaa suostumuksesi seuraamalla markkinointiviestinnässä olevaa peruutuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä muutoin).

Turvallisuus ja lakisääteiset asiat

Turvallisuuden ja lakisääteisen asioiden toteuttaminen sisältää useita seuraavia alla tarkemmin kuvattuja tehtäviä;

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, esimerkiksi kirjanpito- ja osakeyhtiölainsäädännön noudattamiseksi, taikka poliisilta saamamme tiedon luovuttamista koskevan velvoitteen täyttämiseksi. Henkilötiedot, joita käsittelemme lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi koostuvat tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyistä henkilötietoryhmistä, jotka ovat tarpeellisia kyseessä olevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Oikeusvaateen laatiminen, esittäminen ja puolustautuminen 

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista puolustautuaksemme oikeusvaateilta, esimerkiksi oikeudenkäyntien yhteydessä. Henkilötiedot, joita käsittelemme tässä yhteydessä koostuvat tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyistä henkilötietoryhmistä taikka oikeusvaateen yhteydessä saamistamme lisätiedoista. 

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Katsomme, että emme tee päätöksiä, jotka perustuisivat pelkästään henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla olisi sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaisi sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.  

VASTAANOTTAJAT, JOILLE JAAMME HENKILÖTIETOJASI 

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Erottelemme henkilötietojesi vastaanottajat palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Valopilkun lukuun tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietojasi ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.    

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat taksienvälitysjärjestelmän toimittaja, IT- ja infrastruktuuripalveluiden toimittajat, ohjelmistokehityspalveluntarjoajat, puhelinjärjestelmätoimittaja, sähköisten markkinointiviestien ja tiedotteiden toimituskumppani ja kirjanpitotoimisto.   

Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoaja suorittaa meidän puolestamme.

Muut vastaanottajat 

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille, jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi. 

VastaanottajaTarkoitusLaillinen peruste
Here MapsJaamme välityspäätelaitteen sijaintitietoja Here Technologiesille taksivälityspalveluiden toteuttamiseen liittyviin tarkoituksiin. 
Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Valopilkun ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.

Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tilausten jakamiseen, kyytien toteuttamiseen ja kyytien toteutumisen seuraamiseen liittyvät Valopilkun oikeutetut edut. 

Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.    
Ulkoiset neuvonantajatVoimme jakaa tarvittaessa tietoja ulkoisille neuvonantajille, esim. tilintarkastajille ja asianajotoimistolle, jos laki niin velvoittaa tai jos henkilötietojen jakaminen on tarpeen, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista oikeusvaateiden nostamiseen tai niiltä puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.
Tuomioistuimet, vastapuolet yms.Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.  Oikeutettu etu.  Käsittely on tarpeellista oikeusvaateisiin puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Lainvalvontaviranomaiset, esim. poliisiTarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja. Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
HätäkeskusTarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi hätäkeskukselle, jos vastaanotamme sinulta hälytyksen koskien henkeen ja terveyteen kohdistuvia vaaratilanteita.  Elintärkeät edut. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista kuljettajan tai matkustajan taikka toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

Missä käsittelemme henkilötietojasi

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajista tai muista vastaanottajista voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden vastaanottajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen tietosuojavastaava@vptaksi.fi.

Oikeutesi

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Jos teet oikeuksiasi koskevan pyynnön, käsittelemme tämän yhteydessä henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun se on tarpeellista oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa tietosuojavastaava@vptaksi.fi.  

Sinulla on oikeus: 

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.   Huomioithan, että pystyt tarkastelemaan ja päivittämään omia tietojasi myös Kuljettajaportaalissa. 

Päivittää henkilötietojasi

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä. Huomioithan, että pystyt tarkastelemaan ja päivittämään omia tietojasi myös Kuljettajaportaalissa.   

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.   

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perusteella käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot tai jos tarvitsemme tietojasi    

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi. 

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskee vain sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

VOIMME PÄIVITTÄÄ TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA

Voimme ajoittain päivittää tässä tietosuojaselosteessa annettua informaatiota, jos esimerkiksi käsittelemme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten tai jaamme henkilötietoja uusien vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen tai sen sisällön viimeisin versio julkaistaan aina Valopilkun verkkosivuilla.  

OTA YHTEYTTÄ 

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot               

Valopilkku Oy

3217978-9

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@vptaksi.fi