Käyttöehdot

Valopilkku-sovelluksen käyttöehdot

1. Sopimuksen osapuolet ja ehtojen soveltaminen

Näitä Valopilkku-sovelluksen käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Valopilkku-sovelluksen (”Sovellus”) käyttöön liittyen. Sovelluksen omistaa ja tarjoaa Valopilkku Oy, y-tunnus 3217978-9, joka toimii osoitteessa Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki (”Valopilkku”).  

Sovelluksen kautta yksityinen käyttäjä (”Käyttäjä”) saa henkilökohtaisen käyttöoikeuden Sovellukseen, sen sisältöön ja toiminallisuuksiin näiden Ehtojen mukaisesti. Sovelluksella Käyttäjä voi tilata taksi- ja kuljetuspalveluja Valopilkku-palvelun (”Palvelu”, ”Palvelut”) kautta. Taksi- ja kuljetuspalvelusta sovitaan Palvelussa Sovelluksen välityksellä suoraan Käyttäjän ja autoilijan välillä. 

Sovelluksen käyttö osoittaa, että Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja, Käyttäjä ei voi käyttää Sovellusta . Nämä Ehdot korvaavat kokonaan mahdolliset aiemmat sopimukset tai järjestelyt. Valopilkku voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä sulkea Sovelluksen tai minkä tahansa Palvelun tai estää Palvelun käytön kokonaan tai osittain.

Tietyillä Palveluilla voi olla erityisehtoja, jotka julkaistaan kyseessä olevan Palvelun yhteydessä. Käyttäjällä on mahdollisuus liittyä Sovelluksessa kanta-asiakasohjelmaan, johon sovelletaan omia kanta-asiakasohjelman ehtoja. Kanta-asiakasohjelman ehdot ja mahdolliset muut erityisehdot laajentavat näitä Ehtoja ja niitä sovelletaan kyseessä olevaa Palvelua käytettäessä. Jos näiden Ehtojen ja kanta-asiakasohjelman ehtojen tai muiden erityisehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Palvelun käyttöön ensisijaisesti kyseessä olevia erityisehtoja.

2. Palvelut ja Sovelluksen käyttöoikeus

Sovellus tarjotaan Käyttäjälle ilmaiseksi henkilökohtaiseen käyttöön. Sovelluksen avulla Käyttäjä voi tilata ja sopia taksikuljetuspalvelusta kolmannen osapuolen liikenteenharjoittajien kanssa, joilla on voimassa oleva sopimus Valopilkun kanssa. Palvelut on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, ellei niistä ole tehty erillistä kirjallista sopimusta Valopilkun kanssa.

Sovellus, Palvelut ja niiden sisältö mukaan lukien mm. rajoittumatta tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat ovat Valopilkun omaisuutta. Valopilkku myöntää Käyttäjälle toistaiseksi voimassa olevan henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sovellusta näiden Ehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi irtisanoa käyttöoikeuden, milloin tahansa poistamalla Sovelluksen. Käyttäjän käyttöoikeus ei ole yksinomainen eikä sitä voida siirtää kolmannelle.

Valopilkku ei tarjoa henkilöiden tai tavaroiden kuljetuspalvelua, vaan toimii lain liikenteen palveluista (2017/320) mukaisena taksivälityspalveluntarjoajana. Taksikuljetuspalvelun Käyttäjälle toteuttaa itsenäinen liikenteenharjoittaja, jolla on viranomaisen myöntämä ammattiajolupa. Edellä mainitut itsenäiset liikenteenharjoittajat eivät ole Valopilkun palveluksessa työntekijöinä.

Käyttäjä ei saa käyttää Sovellusta näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Palveluiden tai Sovelluksen käytöstä ei saa aiheutua haittaa, vahinkoja tai muita häiriöitä itsenäiselle liikenteenharjoittajalle, ajoneuvoille tai kolmansille osapuolille.

2.1 Taksikuljetuspalvelun tilaaminen ja sopiminen

Palvelussa Käyttäjä voi tilata ja sopia taksikuljetuspalvelusta valtakunnallisesti sekä seurata taksin etenemistä kartalla. Tilaamalla taksikuljetuksen Sovelluksessa Käyttäjä varmistaa saavansa luvallisen taksin, joka on sitoutunut Valopilkun asettamiin vaatimuksiin koskien mm. kuljetuspalvelun laatua ja turvallisuutta. Käyttämällä Palveluita Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että taksikuljetuspalvelua koskevat tilaukset tehdään Sovelluksessa annetun nouto-osoitteen perusteella, eikä Käyttäjällä ole oikeutta korvauksiin, jos tilaus on tehty väärällä nouto-osoitteella.

Käyttäjän antaessa hyväksyntänsä Sovellus kerää Käyttäjän päätelaitteen sijaintitiedon määrittääkseen Käyttäjän nouto-osoitteen nopeammin. Käyttäjän tilatessa taksikuljetuspalvelun sijaintitietoa hyödyntäen, Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että GPS-paikannukseen perustuva sijaintitieto ei välttämättä anna täysin oikeaa osoitetta. Käyttäjä sitoutuu ennen tilauksen tekemistä varmistamaan, että Sovelluksen ehdottama nouto-osoite on oikea.  

2.2 Taksikuljetuspalvelun hinta

Taksikuljetuksen hinta ilmoitetaan käyttäjälle Sovelluksessa ennen taksikuljetuksen tilaamista.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Sovelluksessa ennen tilauksen tekemistä esitetty taksikuljetuksen ns. kiinteä hinta on etukäteen sovittu sitova hinta.

2.3 Taksikuljetuspalvelun maksaminen

Käyttäjä maksaa taksikuljetuspalvelun suoraan Palvelun välityksellä, jolloin Valopilkku hoitaa veloituksen kolmannen osapuolen liikenteenharjoittajan puolesta. Maksaminen Palvelussa vastaa sitä, että Käyttäjä maksaa itse suoraan liikenteenharjoittajalle. 

Maksaminen Palvelussa edellyttää, että Käyttäjä lisää maksukorttitiedot Palveluun. Maksukorttitiedot tallentuvat ainoastaan maksupalveluntarjoajan (PayTrail) järjestelmään, eikä Valopilkulla ole pääsyä Käyttäjän maksukorttitietoihin. Valopilkku ei tallenna Käyttäjän maksukorttitietoja omiin järjestelmiinsä.

Palvelu tarkistaa ennen tilauksen tekemistä Käyttäjän maksukortin voimassaolon ja tekee kahdenkymmenen (20) euron katevarauksen. Katevaraus puretaan heti tilauksen tekemisen jälkeen. Taksikuljetuspalvelun hinta veloitetaan Käyttäjän maksukortilta taksikuljetuspalvelun päättymisen jälkeen, ja kuitti toimitetaan Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti kuittien hallintasovellukseen. Jos maksaminen suoraan Palvelussa epäonnistuu, niin Valopilkku lähettää taksikuljetuspalvelua koskevan laskun Käyttäjän sähköpostiin. Valopilkku veloittaa laskun mahdolliset perintäkulut Käyttäjältä.

3. Palveluiden käyttäminen

Palveluiden käyttäminen Sovelluksen välityksellä edellyttää, että Käyttäjä rekisteröi Sovelluksessa matkapuhelinnumeronsa. Palveluita ei pystytä toimittamaan ilman Käyttäjän matkapuhelinnumeroa.

Käyttäjä sitoutuu toimittamaan virheettömät ja täsmälliset tiedot Sovelluksessa. Valopilkku ei vastaa Palvelun kautta välitetyistä tiedoista eikä takaa tietojen laatua, paikkansapitävyyttä tai saatavuutta.

Valopilkulla on oikeus rajoittaa tai estää Käyttäjän pääsy Palveluihin turvallisuussyistä tai jos Valopilkulla on syytä epäillä Palveluiden väärinkäyttöä esimerkiksi näiden Ehtojen rikkomisesta johtuen. Valopilkulla on oikeus veloittaa Käyttäjältä 10 euron maksu jokaisesta Käyttäjän tilaamasta, mutta tekemättä jääneestä matkasta.

Mikäli Käyttäjä haluaa käyttää Palveluita kaupallisessa tarkoituksessa, siitä tulee aina sopia erikseen ja etukäteen kirjallisesti Valopilkun kanssa.

Mikäli Käyttäjä saa virheellisesti ilmoituksia tai muita tietoja, joita ei ole osoitettu Käyttäjälle, Käyttäjällä on velvollisuus välittömästi poistaa vastaanotetut tiedot sekä ottaa yhteyttä Valopilkun asiakaspalveluun. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää tai tallentaa tällaisia tietoja omiin tarkoituksiinsa eikä lähettää niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

3.1 Käyttäjätilit

Hyödyntääkseen kaikkia Sovelluksen ominaisuuksia, Käyttäjän on rekisteröidyttävä ja ylläpidettävä henkilökohtaista käyttäjätiliä (”Tili”). Käyttäjän tulee olla vähintään 15 vuotta vanha tehdäkseen Tilin. Käyttäjä on vastuussa siitä, että palveluun rekisteröidyt henkilötiedot ovat Käyttäjän omia tai että Käyttäjällä on oikeus käyttää rekisteröimiänsä tietoja esimerkiksi valtakirjan perusteella.

Käyttäjä vastaa saamansa käyttäjätunnuksen ja muiden tietojen käytöstä.

Sovelluksen ja Tilin henkilökohtaisuudesta johtuen Käyttäjältä voidaan vaatia tunnistautumista, kun tämä käyttää Sovellusta ja Käyttäjä hyväksyy sen, että Sovelluksen käyttö voidaan estää, jos hän ei kykene tunnistautumaan luotettavalla tavalla.

3.2 Sovelluksen käyttö ja verkkoyhteys

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on tarvittava verkkoyhteys Sovelluksen käyttämiseen. Valopilkku ei takaa Sovelluksen tai sen osien toimivuutta millään tietyllä laitteella tai laitteistolla.

Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista mobiiliyhteyden dataan ja viesteihin liittyvistä maksuista, jos Sovellusta käytetään langattomasta laitteesta sekä Palveluiden ja Sovelluksen käyttöön ja päivittämiseen vaadittavien laitteiden hankinnasta ja päivittämisestä. Palveluissa ja Sovelluksessa voi esiintyä viiveitä tai muita häiriöitä, jotka johtuvat internetyhteydestä tai sähköisestä viestinnästä, eikä Valopilkku vastaa tällaisista häiriöistä tai viiveistä.

3.3 Korjaus- ja puhdistuskustannukset

Käyttäjä vastaa liikenteenharjoittajan ajoneuvon ja omaisuuden vahinkojen korjauksen ja puhdistuksen aiheuttamista kuluista, kun ne aiheutuvat Käyttäjän Palveluiden käytöstä tai Palveluiden käytöstä Käyttäjän Tilin kautta ja ne ylittävät tavanomaisen kulumisen aiheuttamat vahingot ja tavallisen puhdistuksen.

3.4 Kampanjat

Valopilkku voi luoda Sovellukseen syötettäviä koodeja, joita käyttämällä Käyttäjä saa Tililleen saldoa tai muita etuja Palveluissa. Kampanjoita koskevat Valopilkun kullekin kampanjalle ilmoittamat erityisehdot.

4. Sovelluksen ja ehtojen muutokset

Valopilkulla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa, päivittää tai poistaa Sovellus, Sovelluksen sisältöä tai sen osia. Tämä oikeus sisältää oikeuden tehdä muutoksia tai päivityksiä näihin Ehtoihin, kanta-asiakasehtoihin tai mahdollisiin erityisehtoihin. 

Valopilkku ilmoittaa olennaisista sopimusmuutoksista Käyttäjälle kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutosta joko Sovelluksessa tai sähköpostitse Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valopilkulla on aina oikeus muuttaa Sovellusta, sen sisältöä tai osia sekä sitä koskevia ehtoja välittömin vaikutuksin laista, asetuksesta tai viranomaispäätöksestä johtuen tai turvallisuuteen tai tietosuojaan liittyvästä vakavasta uhasta johtuen.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutosta tai lisäystä, Käyttäjän on poistettava tietonsa Sovelluksesta sitä koskevan toiminnon avulla sekä lopetettava Sovelluksen käyttö.

5. Tietosuoja ja tietojen käsittely

Sovelluksen ja Palveluiden käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Valopilkun kulloinkin voimassa olevan asiakkaiden tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Henkilötietojen käsittelyä koskevien tietosuojalainsäädännön rajoitusten estämättä Valopilkku voi hyödyntää Käyttäjän henkilötiedoista koostettuja anonymisoituja tietoja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin. Valopilkku anonymisoi tiedot tiettyjen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla ennen niiden käsittelyä liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin, minkä johdosta tiedot eivät ole enää henkilötietoja eikä Käyttäjää voida enää tunnistaa.

6. Vastuunrajoitus

Sovellus ja Palvelu tarjotaan Käyttäjän käyttöön ”sellaisena kun se on”. Valopilkku ei vastaa Sovelluksessa tai Palvelussa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muista vioista eikä Valopilkku takaa Sovelluksen tai Palvelun saatavuutta tai virheetöntä toimintaa.

Valopilkku ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Sovelluksen tai Palveluiden käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka Valopilkkua olisi tiedotettu vahinkojen mahdollisuudesta. Valopilkku ei ole vastuussa mistään vahingoista, korvauksista tai menetyksistä, jotka johtuvat Palveluiden tai Sovelluksen käytöstä taikka viivästyksestä tai häiriöstä. 

Tämän kohdan mukaiset rajoitukset ja vastuuvapauslauseke eivät rajoita tai muuta kuluttajan oikeuksia kulloinkin soveltuvan lainsäädännön mukaan.

7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin, mukaan lukien kanta-asiakasohjelman ehtoihin ja muihin mahdollisiin erityisehtoihin, sovelletaan yksinomaan Suomen lainsäädäntöä, pois sulkien sen lainvalintaperiaatteita koskevat säännöt.

Näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajana toimiessaan Käyttäjä voi kuitenkin saattaa riidan kuluttajariitafoorumin käsiteltäväksi. Alla tiedot kuluttajariitafoorumista:

Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, Suomi, www.kuluttajariita.fi

8. Yhteystiedot

Valopilkku vastaa näitä Ehtoja, Sovellusta tai Palveluita koskeviin kysymyksiin.

Valopilkku Oy

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki

palaute@vptaksi.fi