Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Valopilkku Oy (3217978-9), jäljempänä ”Järjestäjä”

2. Osallistumisoikeus

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei ole niillä Järjestäjän työntekijöillä, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

Järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Kilpailuaika ja palkinto

Kilpailuaika, palkinto sekä arvonnan ajankohta ilmoitetaan jokaisen arvonnan yhteydessä.

4. Voittajien valinta, julkistus ja palkinnon lunastaminen

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajan. Järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin ennakkoon ilmoittamallaan tavalla. Voittajien nimet voidaan julkaista myös Järjestäjän verkkosivuilla, Facebook-sivuilla tai Instagram-sivuilla.

Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostilla. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin.

Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle.

5. Arpajaisvero ja muut kustannukset

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen liittyvistä kustannuksista valitsemansa toimitustavan osalta.

6. Palkintoon liittyvät ehdot

Järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

7. Muut ehdot

Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu palkinnon luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

Arvonta ei ole Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Osallistuja antaa Järjestäjälle oikeuden käyttää ja julkaista osallistujan omien arvontajulkaisuiden tekstiä ja kuvia kilpailun yhteydessä, sekä jatkossa Järjestäjän viestinnässä ja markkinoinnissa yleisesti.